Δίαυλος
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 72-74 106 80
Τηλέφωνο: 210 3631169
e-mail: info@diavlos-books.gr
web site: www.diavlos-books.gr
Μανώλης Δεληγιαννάκης