Μαύρη Λίστα
Εκδότης
Διεύθυνση: Αισχύλου 6 185 33 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4130431
e-mail: info@blacklistbooks.com
Κεντρική διάθεση: Συνεργασία: Ανδρέα Μεταξά 4 106 81 Αθήνα Πρόοδος: Μεσολλογίου 5 106 81 Αθήνα Προξένων 7 Θεσσαλονίκη