Διώνη
Εκδότης
Διεύθυνση: Ενδυμίωνος 28 175 64 Παλαιό Φάληρο
Τηλέφωνο: 210 9402569
e-mail: dionelit@gmail.com
Παρετζόγλου Παναγιώτης