Προπομπός
Εκδότης
Διεύθυνση: Πατησίων 53 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5245264
e-mail: propobos@propobos.gr
web site: www.propobos.gr