Δορκάς
Εκδότης
Διεύθυνση: Οδυσσέως Ανδρούτσου 12Β 152 33 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 210 6827920
e-mail: info@dorcas.gr
web site: www.dorcas.gr
Μελίτα Αντωνιάδου