Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος
Εκδότης
Δαίδαλος - Ι. Ζαχαρόπουλος Α.Ε.
Διεύθυνση: Σίνα 34, 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3233271
e-mail: daed-zah@otenet.gr
web site: www.daedalos.gr
Νικόλαος Νικολάου