Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Δουρούτη 451 10 Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 26510 97122