Μιχάλης Σιδέρης
Εκδότης
Διεύθυνση: Ανδρέα Μεταξά 28 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3301161
e-mail: info@siderisbooks.gr
web site: www.siderisbooks.gr