Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 32 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3608597