Παπασωτηρίου
Εκδότης
Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ
Διεύθυνση: Στουρνάρη 49Α 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3800008
e-mail: publish@papasotiriou.gr
Ευθύμιος Παπασωτηρίου