Τα Νέα Ελληνικά
Εκδότης
Διεύθυνση: Μυθήμνης 43 Πλατεία Αμερικής
Τηλέφωνο: 210 8646977
e-mail: standisapostolidis@yahoo.gr
web site: www.renosapostolidis.gr
Στάντης Ρ. Αποστολίδης