Αίθρα
Εκδότης
Διεύθυνση: Μεσολογγίου 1 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3301269
e-mail: aithrab@otenet.gr
web site: www.aithra.gr
Σπανδάγου Σωτηρία
Υποκατάστημα: Ζαϊμη 31, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210 3301252