Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 996000
web site: www.auth.gr