Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφος
Τηλέφωνο: 210 7287673