Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.)
Εκδότης
Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5 105 56 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3250378
e-mail: info@elia.org.gr
web site: www.elia.org.gr