Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
Εκδότης
Α.ΣΙΔΕΡΗΣ - Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Διεύθυνση: Σόλωνος 116 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3833434
e-mail: contact@isideris.gr
web site: www.isideris.gr
Ανδρέας Σιδέρης, Ιωάννης Σιδέρης