Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζαλόγγου 9 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3800520
e-mail: eikostouprotou@otenet.gr
Νικολόπουλος Γιάννης