Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
Εκδότης
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 31Α 546 41 Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 50932 540 14 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 832143
e-mail: imxa@imxa.gr
web site: www.imxa.gr