Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας
Εκδότης
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.
Διεύθυνση: Πατρ. Διονυσίου Τ.Θ 23 661 00 Δράμα
Τηλέφωνο: 25210 48304
e-mail: dekpota@hol.gr
Τ.Θ. 23 661 00 Δράμα