Ιωλκός
Εκδότης
Διεύθυνση: Ανδρέου Μεταξά 12 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3304111
e-mail: iolkos@otenet.gr
web site: www.iolcos.gr
Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης