Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας
Εκδότης
Διεύθυνση: Τ. Θ. 1548 Ομονοίας 183, 651 10 Καβάλα
Τηλέφωνο: 2510 228920
e-mail: histarchiv@otenet.gr
web site: www.ilak.org
Νικόλαος Ρουδομέτωφ