Ατραπός
Εκδότης
Διεύθυνση: Λεωφ. Γαλατσίου 109, 111 44 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2925655
e-mail: info@atrapos-editions.gr
web site: www.atrapos-editions.gr
Ανδρέας Κοϊτσάνος