Αγγελάκη Εκδόσεις
Εκδότης
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 41 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3826220
e-mail: info@angelakis.gr
web site: www.angelakis.gr
Κωνσταντίνος Αγγελάκης