Κεντικελένη / Ακμή
Εκδότης
Διεύθυνση: Βατατζή 18-20 114 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3636998
e-mail: contact@kentikelenis.com
web site: www.kentikelenis.com