Πέλλα
Εκδότης
Διεύθυνση: Κωλλέτη 15 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3818205
e-mail: ameli@in.gr