Αναστασιάδη
Εκδότης
Διεύθυνση: Πατησίων 306 111 41 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2284013