Ίτανος
Εκδότης
Δ. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Οδός Θ' Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου 716 01 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810 300950
e-mail: info@itanosbooks.gr
web site: www.itanosbooks.gr
Δημήτρης Δετοράκης