Μόκας Ε. - Μορφωτική
Εκδότης
Διεύθυνση: Βερανζέρου 50 104 38 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5227830
e-mail: info@mokas.gr
web site: www.mokas.gr