Ίδρυμα Κωστή Παλαμά
Εκδότης
Διεύθυνση: Ασκληπιού 3 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3603039
e-mail: kpalamas@otenet.gr
web site: www.kostispalamas.org.gr