Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού
Εκδότης
Διεύθυνση: Κάνιγγος 2 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3825821
e-mail: faruktuncay@yahoo.com
web site: www.kentroanatolikonglosson.com
Harun K. Fomay