Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη
Εκδότης
Κοινωφελές Ν.Π.Ι.Δ. υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών
Διεύθυνση: Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3225338
e-mail: uranifmd@otenet.gr
web site: www.idrimaurani.gr