Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισμός
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 46 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3611880
e-mail: info@papyros-books.gr
web site: www.papyros-books.gr