Αιγαίο - Βάρφης Στέφανος
Εκδότης
Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄ 9 & Ανδρέου Δημητρίου 567 27 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 534016
Βάρφη Ευαγγελία