Νέα Πορεία
Εκδότης
Διεύθυνση: Βενιζέλου 14 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 273450