Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος
Εκδότης
Διεύθυνση: Ακτή Θεμιστοκλέους, Μαρίνα Ζέας 135 47 Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4516264
e-mail: nme@ath.forthnet.gr