Κότινος
Εκδότης
Εκδόσεις Κότινος Α.Ε.
Διεύθυνση: Πάνου Αραβαντινού 10, 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7241933
e-mail: libraries@otenet.gr
web site: atonbooks.gr
Κωνσταντίνος Στάικος