Ανοιχτή Πόλη
Εκδότης
Διεύθυνση: Τ.Θ. 20037 118 51 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8135820
e-mail: anpoli@otenet.gr