Ωρίων
Εκδότης
Κ. Βασιλείου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 9 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3601365
e-mail: parathkal@gmail.com
web site: www.orion-pub.gr