Γ. Α. Κουρής Α.Ε.
Εκδότης
Διεύθυνση: Δήμητρος 31 177 78 Ταύρος Αθήνα