Πρίσμα
Εκδότης
Διεύθυνση: Αριστομένους 30 157 73 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7781850