Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων "Χάρη Τζο Πάτση"
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 62 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3841040
e-mail: info@patsis.net
web site: www.patsis.net
Χάρης Πάτσης, Χάρης Τζο Πάτσης