Ανατολικός
Εκδότης
Διεύθυνση: Λέκκα 23-25 152 31 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6776303
e-mail: anatolikos@anatolikos.gr
web site: www.anatolikos.gr