Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Εκδότης
Διεύθυνση: Έδρα & Διεύθυνση Δημοσιευμάτων: Πανεπιστημίου 57 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3722500
e-mail: ekdoseis@tap.gr
web site: www.tap.gr