Δίπτυχο
Εκδότης
Διεύθυνση: Κ. Δεληγιάννη 24 & Μπουμπουλίνας 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8847007
e-mail: info@diptyxo.gr
web site: www.diptyxo.gr
Κυριακούλα Βασδέκη