ΙΣΤΑΜΕ
Εκδότης
Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών "Ανδρέας Παπανδρέου"
Διεύθυνση: Ακαδημίας 4 106 71 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3631745-8
e-mail: info@istame-apapandreou.gr
web site: www.istame-apapandreou.gr