Φερενίκη
Εκδότης
Διεύθυνση: Σπευσίππου 26-28 106 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7220043
e-mail: ferenikipublications@gmail.com
web site: www.ferenikipublications.com
Χρήστος Ζαμπούνης