Κυρομάνος
Εκδότης
Διεύθυνση: Ερμού 61 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 282782