Ηρόδοτος
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαντζάρου 9 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3626348
e-mail: info@herodotos.net
web site: www.herodotos.net
Σταμούλης Δημήτρης Κ.
Υποκατάστημα: Ομήρου 34 106 72 Αθήνα