Κορφή
Εκδότης
Διεύθυνση: Αραχώβης 10 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3640393
Καρακατσάνης, Χ.