Περισκόπιο
Εκδότης
Διακίνηση: Γνώμων Εκδοτική Λέσβου 14 172 37 Δάφνη τηλ: 210 9758090 fax: 210 9737070 e-mail: info@gnomonpublications.gr web site: www.gnomonpublications.gr